Aanmeld procedure

Aanmelden groep 1/2
Wilt u uw kind aanmelden voor onze school? Meld uw kind dan aan in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt. Het aanmeldformulier staat op: naardebasisschool.utrecht.nl.

Aanmelden zij-instroom
Is uw kind ouder dan 4 jaar en zoekt u een (andere) school voor uw kind?
Bij eventuele interesse gaan wij eerst in gesprek over wat uw kind nodig heeft en onze mogelijkheden om uw kind te begeleiden. Soms is er geen plaats in een groep omdat er veel leerlingen in zitten. Ook kan het voorkomen dat er geen zij-instromers geplaatst kunnen worden omdat de groep al veel zorg nodig heeft. Hieronder kunt u lezen in welke groepen in schooljaar 2023-2024 er nog plaats is.

In schooljaar 2024-2025 (dus na 1 augustus 2024) hebben wij plek voor zij-instromende leerlingen in de volgende groepen:

Leerjaar 1  plaats (deze leerlingen zijn gestart na 1 januari 2024)
Leerjaar 2  vol
Leerjaar 3  plaats (deze leerlingen zitten nu in leerjaar 2)
Leerjaar 4  vol
Leerjaar 5  plaats (deze leerlingen zitten nu in leerjaar 4)
Leerjaar 6  vol
Leerjaar 7  vol
Leerjaar 8  vol

Passend onderwijs
Bij de aanmelding van een kind met specifieke behoeften wordt in een gesprek met de ouders de mogelijkheden van toelating besproken en wordt een nader onderzoek uitgevoerd. Er kunnen dan bijvoorbeeld gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de directeur over de toelating. Aangezien er allerlei factoren meespelen, zal de school voor ieder verzoek tot plaatsing een afweging maken.

Uitgangspunten zijn:

  • Het belang van het kind;
  • Onze mogelijkheden om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen;
  • De zorgbehoefte en groepsgrootte van de groep waarin het kind komt.

De aanname vindt plaats op basis van een overleg met de Intern Begeleider en bij bijzondere omstandigheden het team. De directeur besluit tot toelating. Bij afwijzing geeft de directeur uitleg waarom we van mening zijn dat het kind niet geplaatst kan worden. 

Voor meer informatie over de aanname procedure (ook voor zij-instromers) wordt u verwezen naar ons aannamebeleid.

Meer informatie over de school en het onderwijs kunt u vinden in de schoolgids van dit schooljaar.