Vreedzame School

Obs De Cirkel is een Vreedzame School.

Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen leren vertrouwen te hebben in zichzelf en in hun omgeving. Hiervoor maken we gebruik van het programma “De Vreedzame School”. Met de Vreedzame School werken we aan sociale vaardigheden en democratisch burgerschap. Op deze manier werken we van groep 1 t/m 8 structureel aan een goed pedagogisch (leer)klimaat in de school.  

De Vreedzame School is een basis voor een goed pedagogisch (leer)klimaat. We vinden het belangrijk dat (de lessen van) de Vreedzame School niet op zich staan. Daarom verbinden we daar waar kan vakken en thema’s met de thema’s van de Vreedzame School. 

In groep 7 worden de leerlingen opgeleid tot mediator. Een mediator heeft als taak mee te helpen conflicten tussen kinderen op te lossen. De leerlingen krijgen een aantal lessen over de manier waarop zij kinderen die een conflict hebben, op een goede manier kunnen begeleiden zodat het conflict kan worden opgelost. Deze lessen zijn leuk en leerzaam en worden met enthousiasme in de praktijk gebracht. Ze worden gegeven door de gedragsspecialist. 

De gedragsspecialist is voorzitter van de werkgroep sociale veiligheid. Samen met de werkgroep wordt er besproken wat aandachtspunten voor de school zijn. Hierover gaat zij met kinderen, leerkrachten en/of ouders in gesprek. 

De thema’s van de Vreedzame School die jaarlijks worden aangeboden zijn:

Blok 1: We horen bij elkaar

Blok 2: We lossen conflicten zelf op

Blok 3: We hebben oor voor elkaar

Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij

Blok 6: We zijn allemaal anders

Klik op de link voor meer informatie over deze blokken.