Kwaliteitskaarten

Op school werken we volgens bepaalde regels en richtlijnen. Deze regels en richtlijnen leggen wij vast in kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten bespreken we minimaal 1 x per jaar om onze werkwijze te evalueren en up to date te houden.

Administratie en verslaglegging

AVG

Aanname en toelatingsbeleid

Begrijpend lezen (close reading)

Burgerschapsvorming

Cito

Communicatie + oudergesprekken

Cyclisch werken aan onderwijskwaliteit

Doubleren

Dyslexie

EDI

Engels

Excellentie

Gedrag

Geestelijke stromingen (aanbod wat waarmee wanneer)

Grensoverschrijdend gedrag

Groepsvorming

Grondwet van de Cirkel

Hoofdluis

Inrichting school

Kunst en cultuur

Lezen (voorlezen en lezen + verwerking)

Luizen

Medenzeggenschapsraad

Mediawijsheid + protocol sociale media

Medisch handelen

OGO

Ondersteuning (in de groep)

Ondersteuningsprofiel (SOP)

Ouderraad

Ouderbetrokkenheid

Opbrengstgericht werken

Overblijven

Pedagogisch beleid

Pesten

Rapport + beoordelen

Rekenen

Samenwerken (leerlingen)

Schoolkeuze

Schoolveiligheidsplan

Spelling

Taal

Toetsen en testen

Thematisch werken + wereld orientatie

Vakmanschap (professionalisering)

Visie

Vreedzame school

Werkgroepen (algemeen)

Werkverdelingsplan

Zindelijkheid

Team

De teamleden van van De Cirkel zijn betrokken, enthousiast en leergierig. Elke dag werken ze eraan om alle ki...

Vreedzame School

Obs De Cirkel is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen l...

Pedagogisch klimaat

Wij geven niet alleen de Vreedzame school lessen, wij zijn een Vreedzame School, het is een cultuur. Door onz...

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat henuitdaagt en ...

Stichting leerKRACHT

Op de Cirkel werken wij met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Met leerKRACHT werken we samen aan nóg b...

Tevredenheid & waardering

Tevredenheid Op De Cirkel vullen de leerlingen van de groepen 6-7-8 ieder jaar een de vragenlijst in over ...

Kunst en cultuur

Theaterlessen Sinds december 2021 krijgen de groepen 5 iedere dinsdag theaterles van Endry van den Berg. E...

Gezond en fit

Alle kinderen krijgen twee keer per week gymles van de vakleerkracht. Ook in de pauze zetten we sport en spel...

Brede School

Je talent ontdekken doe je bij de Brede School Zuilen! Onze school werkt samen met Wijzer aan de Vecht, de...

Kwaliteitskaarten

Op school werken we volgens bepaalde regels en richtlijnen. Deze regels en richtlijnen leggen wij vast in kwa...

Bestuur SPO Utrecht

Obs De Cirkel is één van de 38 openbare scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SP...

Leerkrachten

...