Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit op dit moment nog uit twee enthousiaste ouders van onze school. Samen met leerkrachten organiseren zij extra activiteiten en feesten voor de kinderen zoals het Cirkel Openingsfeest, Sint, Kerst, het zomerfeest en de ondersteuning bij het afscheid van groep 8. Deze activiteiten worden allemaal gefinancierd uit de ouderbijdrage (dus ook de cadeautjes, het eten, de versieringen etc.).

Wat doet de OR eigenlijk?

De OR is de feestcommissie: Zij organiseert samen met school de feesten. Naast minimaal 3 vaste leden krijgt de OR ook graag éénmalige hulp. Want de OR zorgt er (samen met de klassenouders) voor dat er ook bij andere activiteiten genoeg ouders zijn om te helpen. Zoals hulp bij de sportdag, of de Avondvierdaagse (die waarschijnlijk weer door kan gaan). Die oproepen komen later via Parro of de klassenApp!

“In de OR zitten is leuk: je doet gezellige dingen voor de kinderen, hebt contact met school en met andere ouders. De afgelopen 2 jaar was het met Corona soms wat zoeken hoe het moest, maar nu willen we graag weer met nieuwe energie feesten vieren op school!”

v.l.n.r. Sophie, Nienke, Coen, Sandra, Otto en Linda (Judith staat niet op de foto)

Als u mee wilt denken met de ouderraad of als u zich wilt opgeven als actief lid van de commissie, kunt u dit laten weten aan de klassenouder of u stuurt een mail naar ordecirkel@gmail.com. De OR heeft jullie nodig!

Klassenouders

Naast de ouderraad zetten ook de klassenouders zich actief in voor de school. Iedere groep heeft een klassenouder. De leerkracht vraagt de klassenouder om hulp voor bepaalde groepsactiviteiten. De klassenouder zet dit uit bij de ouders. Hiermee is de taak van de klassenouder ondersteunend en taakverlichtend. En dat is voor de school heel erg fijn!

We zetten voor u op een rij wat de klassenouders doen:

  • beheert de groepsapp;
  • aanspreekpunt voor de leerkracht;
  • zoekt hulpouders bij groepsactiviteiten;
  • stuurt luizenpluizen aan.

De klassenouder heeft een praktische rol en is geen klassenvertegenwoordiger. Wanneer ouders vragen hebben over school of als er iets niet goed loopt, dan kunt u altijd direct contact opnemen met de leerkracht of de directie.

Wilt u in het nieuwe schooljaar klassenouder worden? Dan kunt u dit laten weten aan de leerkracht van uw kind.