Peuteropvang Voorschool (VVE)

De Cirkel werkt samen met Ludens voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen vanaf 2,5
tot 4 jaar.

Het doel van VVE is om taal te stimuleren en kinderen voor te bereiden op groep 1 van de basisschool. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal, sociale en motorische ontwikkeling, kunnen vier dagdelen per week terecht op de VVE. Dit gaat altijd in overleg met de gemeente. Andere leerlingen kunnen twee dagdelen per week naar de peuterschool.

De peuterschool – VVE hanteert dezelfde regels als de kleutergroepen. Hierdoor verloopt de overgang naar de basisschool soepeler. De organisatie van de peuterschool – VVE is in handen van Ludens. De VVE is ondergebracht in ons gebouw.

Ludens hecht waarde aan een stevige basis waarbinnen kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat er goed naar het kind gekeken en geluisterd wordt om zo te ontdekken wat zij nodig hebben. Ludens biedt activiteiten en materialen aan die bij de ontwikkeling aansluiten en uitdagend zijn en er is veel ruimte voor eigen initiatief: “Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en dat mag en kan bij ons.” Zij laten de kinderen zoveel mogelijk zelf proberen en roepen niet te snel: “kom maar, ik doe het wel voor je”. Dit sluit goed aan bij de pedagogische opvatting van obs De Cirkel. De pedagogisch medewerkers van Ludens en de leerkrachten op obs De Cirkel werken samen om een goede doorgaande lijn naar de basisschool te waarborgen.

Klik hier voor meer informatie over de peuteropvang en de voorschool op obs De Cirkel.

Vraag een rondleiding aan bij Ludens: 06 14 45 38 10

Mail naar Ludens: po-decirkel@ludens.nl

Klik op het logo voor meer informatie over Ludens kinderopvang (VVE, peuterspeelzaal en BSO).

De bronafbeelding bekijken