Onze school

De Cirkel in Utrecht is een openbare basisschool in de gezellige wijk Zuilen. Op onze school is ieder kind welkom ongeacht godsdienst, afkomst of levensovertuiging. Net zoals de inwoners van Zuilen hebben onze leerlingen diverse culturele achtergronden. We zien de culturele weerspiegeling van de wijk als waardevolle toevoeging bij het leren en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Op school gaan we met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid. We vertrouwen en respecteren elkaar.

  • Klik op één van de onderwerpen hiernaast voor meer informatie over de school.
  • Klik op ons concept boven in de menubalk om meer te lezen over onze visie en de belangrijke pijlers van ons onderwijs.

Team

De teamleden van van De Cirkel zijn betrokken, enthousiast en leergierig. Elke dag werken ze eraan om alle ki...

Vreedzame School

Obs De Cirkel is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen l...

Pedagogisch klimaat

Wij geven niet alleen de Vreedzame school lessen, wij zijn een Vreedzame School, het is een cultuur. Door onz...

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat henuitdaagt en ...

Stichting leerKRACHT

Op de Cirkel werken wij met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Met leerKRACHT werken we samen aan nóg b...

Tevredenheid & waardering

Tevredenheid Op De Cirkel vullen de leerlingen van de groepen 6-7-8 ieder jaar een de vragenlijst in over ...

Kunst en cultuur

Theaterlessen Sinds december 2021 krijgen de groepen 5 iedere dinsdag theaterles van Endry van den Berg. E...

Gezond en fit

Alle kinderen krijgen twee keer per week gymles van de vakleerkracht. Ook in de pauze zetten we sport en spel...

Brede School

Je talent ontdekken doe je bij de Brede School Zuilen! Onze school werkt samen met Wijzer aan de Vecht, de...

Kwaliteitskaarten

Op school werken we volgens bepaalde regels en richtlijnen. Deze regels en richtlijnen leggen wij vast in kwa...

Bestuur SPO Utrecht

Obs De Cirkel is één van de 38 openbare scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SP...

Leerkrachten

...