Lestijden

Vanaf schooljaar 2022-2023 werken wij met de volgende lestijden:

Maandag

Dinsdag

woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.25 – 14.15 uur

8.25 – 14.15 uur

8.25 – 12.30 uur

8.25 – 14.15 uur

8.25 – 14.15 uur

Alle groepen hebben dezelfde lestijden. In de ochtend spelen de kinderen 15 minuten buiten. Daarvoor of daarna eten de kinderen het meegebrachte fruit. Dit is onderdeel van de lestijd.
Alle kinderen lunchen op school. Rond het middaguur heeft iedere groep 35 minuten pauze. In die pauze eten en spelen de kinderen.

De deur gaat om 8.15 open. De kinderen van de groepen 1/2 verzamelen op het plein bij de leerkracht. Op woensdag en donderdag gaan de ouders van de groepen 1/2 mee naar binnen om met hun kind in de klas een boekje te lezen of een andere activiteit te doen. Om 8.25 start de les en gaan de ouders weg.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. Na school komen de kinderen met de leerkrachten naar buiten. U kunt uw kind(eren) op het schoolplein opwachten. U bent iedere dag na schooltijd van harte welkom om met uw kind in het lokaal te kijken naar het werk wat zij doen en maken. Uw kind kan u dan heel goed rondleiden. Hiermee krijgt u meteen een goed beeld van de ontwikkelingen op school.