Medezeggenschapsraad

Wat is een medezeggenschapsraad?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Op onze school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. De leden van de medezeggenschapsraad worden voor een periode van drie schooljaren gekozen.

Welke bevoegdheden heeft een medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het
bestuur of de schoolleiding neemt, dient de medezeggenschapsraad te worden geraadpleegd. Voor sommige besluiten wordt de MR gevraagd om advies, voor sommige besluiten is de instemming van de MR vereist. Bij de vaststelling van het beleid verschillen de rechten van de oudergeleding en de personeelsgeleding.

Ouders kunnen MR-vergaderingen bijwonen; deze zijn openbaar. In de nieuwsflitsen kunt u een samenvatting lezen van deze bijeenkomsten. Ook kunt u de MR-leden aanspreken als u met vragen of opmerkingen zit. De oudergeleding vindt zulke signalen belangrijk, evenals opmerkingen en suggesties van ouders. Soms vraagt de MR ouders specifiek om hun mening, bijvoorbeeld door middel van een ouderenquête.

MR ouder geleding:

  • Ernst-Jan Bergman
  • Majid El Khayami
  • Wilko de Lang

MR personeelsgeleding:

  • Veerle van der Weijden
  • Jamila Zarraa
  • Manon den Hertog

Notulen schooljaar 23-24

Hier vindt u de notulen van 16-01-2024

Hier vindt u de notulen van 14-11-2023

Hier vindt u de notulen van 05-09-2023

GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
Ons bestuur de SPO (Stichting Primair Onderwijs Utrecht) heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of meerdere scholen van het schoolbestuur. Leden van de GMR kunnen zowel personeelsleden als ouders van de zijn.

Hier kunt u het MR jaarverslag van 2021-2022 downloaden.

Hier kunt u het MR jaarverslag van 2022-2023 downloaden

Hier kunt u het huishoudelijk document van de MR downloaden.

Hier kunt u het GMR reglement van de SPO Utrecht downloaden.