Bestuur SPO Utrecht

Obs De Cirkel is één van de 38 openbare scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht.

De SPO vindt dat ieder kind goed onderwijs verdiend en staat voor eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt om te leren. De scholen delen deze overtuiging. Kinderen op SPO-scholen leren van jongs af aan samen te spelen en te werken, in een fijn pedagogisch klimaat. In het Koersplan van de SPO Utrecht is die gezamenlijke visie uitgewerkt.

De scholen van de SPO Utrecht zijn heel verschillend. Een aantal scholen werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplan-, Montessori-, Daltononderwijs. Andere scholen ontwikkelden hun eigen onderwijsconcept. Veel SPO-scholen bieden een specifiek aanbod voor hoogbegaafden. Er zijn ook speciale scholen voor kinderen met specifieke behoeften omtrent gedrag, een speciale school voor kinderen die zeer moeilijk leren, een internationale school…

Contactgegevens SPO Utrecht

Bezoekadres
Orteliuslaan 871
Utrecht

Postadres
Postbus 9315
3506 GH Utrecht

Telefoon 030 265 26 40
Mail info@spoutrecht.nl

Team

De teamleden van van De Cirkel zijn betrokken, enthousiast en leergierig. Elke dag werken ze eraan om alle ki...

Vreedzame School

Obs De Cirkel is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen l...

Pedagogisch klimaat

Wij geven niet alleen de Vreedzame school lessen, wij zijn een Vreedzame School, het is een cultuur. Door onz...

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat henuitdaagt en ...

Stichting leerKRACHT

Op de Cirkel werken wij met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Met leerKRACHT werken we samen aan nóg b...

Tevredenheid & waardering

Tevredenheid Op De Cirkel vullen de leerlingen van de groepen 6-7-8 ieder jaar een de vragenlijst in over ...

Kunst en cultuur

Theaterlessen Sinds december 2021 krijgen de groepen 5 iedere dinsdag theaterles van Endry van den Berg. E...

Gezond en fit

Alle kinderen krijgen twee keer per week gymles van de vakleerkracht. Ook in de pauze zetten we sport en spel...

Brede School

Je talent ontdekken doe je bij de Brede School Zuilen! Onze school werkt samen met Wijzer aan de Vecht, de...

Kwaliteitskaarten

Op school werken we volgens bepaalde regels en richtlijnen. Deze regels en richtlijnen leggen wij vast in kwa...

Bestuur SPO Utrecht

Obs De Cirkel is één van de 38 openbare scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SP...

Leerkrachten

...