Stichting leerKRACHT

Op de Cirkel werken wij met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Met leerKRACHT werken we samen aan nóg beter onderwijs. LeerKRACHT is gebaseerd op onderzoek uit de beste onderwijssystemen ter wereld en in Nederland. Onderzoek laat ook zien dat leerKRACHT snel en effectief een lerende professionele cultuur op scholen creëert. Waardoor leerkrachten sterker worden in hun vak maar ook met meer plezier naar hun werk gaan.

De methodiek van leerKRACHT gaat uit van:

  • Doelgericht werken
  • Een hecht team
  • Van en met elkaar leren
  • Versterken van lespraktijk

Om onze onderwijsdoelen te behalen, werken we als team samen aan ons onderwijs met vier leerKRACHT-instrumenten. Deze instrumenten zijn:

Bord- en werksessie
De bordsessie is een wekelijkse, korte sessie, waarin we met een klein team de voortgang bespreken van onze doelen. Daarna werken we de acties vanuit de bordsessie uit.

Gezamenlijk lesontwerp
Bij de doelen die we met ons team opstellen, maken we lessen. Daarbij gebruiken we elkaars kennis en kijken we samen of er tips zijn vanuit onderzoek.

Lesbezoek en feedback
Of een verbeterd lesontwerp werkt, blijkt pas in de praktijk. Daarom kijken we bij elkaar in de les. Zodat we zien en horen wat het effect van de les op leerlingen is. Deze werkwijze heet ook wel lesson study.

De stem van de leerling
De leerling of de student is de grootste inspiratiebron voor nieuwe doelen en acties. Zij kunnen bij uitstek feedback geven over het onderwijs en werken zo mee aan verbetering.

Team

De teamleden van van De Cirkel zijn betrokken, enthousiast en leergierig. Elke dag werken ze eraan om alle ki...

Vreedzame School

Obs De Cirkel is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen l...

Pedagogisch klimaat

Wij geven niet alleen de Vreedzame school lessen, wij zijn een Vreedzame School, het is een cultuur. Door onz...

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat henuitdaagt en ...

Stichting leerKRACHT

Op de Cirkel werken wij met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Met leerKRACHT werken we samen aan nóg b...

Tevredenheid & waardering

Tevredenheid Op De Cirkel vullen de leerlingen van de groepen 6-7-8 ieder jaar een de vragenlijst in over ...

Kunst en cultuur

Theaterlessen Sinds december 2021 krijgen de groepen 5 iedere dinsdag theaterles van Endry van den Berg. E...

Gezond en fit

Alle kinderen krijgen twee keer per week gymles van de vakleerkracht. Ook in de pauze zetten we sport en spel...

Brede School

Je talent ontdekken doe je bij de Brede School Zuilen! Onze school werkt samen met Wijzer aan de Vecht, de...

Kwaliteitskaarten

Op school werken we volgens bepaalde regels en richtlijnen. Deze regels en richtlijnen leggen wij vast in kwa...

Bestuur SPO Utrecht

Obs De Cirkel is één van de 38 openbare scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SP...

Leerkrachten

...