Overblijven

Op De Cirkel blijven allen kinderen over. Iedere groep heeft 35 minuten pauze. Daarin eten de kinderen hun meegebrachten boterham en spelen ze buiten. Bij de kleuters wordt er tijdens de pauze gegeten en spelen de kinderen op een ander tijdstip buiten. In groep 3 wordt er van de pauze meer tijd gebruikt om te eten en spelen de kinderen korter buiten. Zij spelen buiten de pauze ook nog regelmatig buiten. De kinderen van de hogere groepen gebruiken minder tijd om te eten en spelen langer buiten.
Alle kinderen krijgen altijd de tijd om hun eten op te eten. 

Er wordt 4 dagen per week overblijf aangeboden. Hiervoor wordt er een kleine vrijwillige vergoeding gevraagd. Hiervan betalen we de vrijwilligers en wordt er spelmateriaal aangeschaft om het overblijven leuker en aantrekkelijk te maken. Ook worden er regelmatig sport- en spelactiviteiten georganiseerd op het plein.

Om de pauze zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken en regels in een protocol vastgelegd. Zo weten ouders/verzorgers wat ze van de overblijf kunnen verwachten. Klik hier voor het protocol overblijven.