Ouderbetrokkenheid

Ouders & School
De ouders besluiten over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. De school heeft als opdracht kinderen te leren lezen, rekenen en schrijven. Maar de school heeft (naast het cognitieve deel) ook een opvoedkundige taak. Opvoedkundige taken horen bij de pedagogische opdracht. Zoals de ontwikkeling van sociaal gedrag en psychisch welbevinden. Dat is nodig om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. De inzet van een leerkracht of de hulpvaardigheid van de conciërge dragen bij aan de pedagogische opdracht van de school. Daarom is het belangrijk dat u een school kiest die de normen en waarden nastreeft die u belangrijk vindt.

Wie bepaalt hoe het gaat op school?
Dat is het lerarenteam. Zij hebben ervoor geleerd. U mag ervan uitgaan dat de leerkrachten hetzelfde willen als u. Dat uw kind(eren) goed in hun vel zitten en veel leren. De leerkrachten zijn hier elke dag mee bezig.

Hoe kunt u betrokken zijn bij school?
Ouders kunnen enorm waardevolle input leveren. U kunt ons laten weten wat uw kind ervaart. We vinden het fijn als u uw ervaringen met ons deelt. De leerkracht kan met uw feedback nadenken over een andere aanpak of met uw kind in gesprek gaan.

Samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind.
Wij willen graag dat u meedenkt over het onderwijs. Voor uw kind is het belangrijk dat u de aanpak van de school onderschrijft. Voor het leren is het ook belangrijk dat leerkrachten en ouders met elkaar in gesprek zijn over de opvoeding van uw kind. In het belang van het leren van kinderen kunnen we elkaar hierin aanvullen. Toch willen we ook duidelijk zijn over onze rollen: leerkrachten beslissen over het onderwijs en ouders over de opvoeding.