Brede School

Je talent ontdekken doe je bij de Brede School Zuilen!

Onze school werkt samen met Wijzer aan de Vecht, de Margrietschool, Ludens, Spelenderwijs, Harten voor Sport & Me’kaar. Wij vormen samen de Brede School Zuilen. We organiseren gezamenlijk naschoolse activiteiten, waar jouw kind zijn of haar talent kan ontdekken.

We streven naar gelijke kansen door ongelijk te investeren. We zorgen dat kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, een rijk en breed aanbod krijgen op cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Dat doen we door inzet op cultuur, sport, ontmoeten, digitale vaardigheden en democratisch burgerschap, in verbinding met ouders en door verbinding tussen voorschools ontwikkelen,
binnenschools en buitenschools leren.

Met elkaar bieden wij een gevarieerd programma aan, waarbij alle kinderen woonachtig in Zuilen kunnen kennismaken met gevarieerde activiteiten. Door middel van deze activiteiten willen we kinderen de kans geven om hun talenten te ontdekken en vergroten. Hierbij is het voor ons belangrijk dat de activiteiten inclusief zijn, met andere woorden, dat alle kinderen hieraan mee kunnen doen. Dit is onder andere mogelijk doordat aanbieders de U-pas accepteren en doordat er mogelijkheden zijn voor aanvraag bij het sport- en cultuurfonds.

Benieuwd welke activiteiten we op dit moment aanbieden? Kijk op de website: http://bredeschoolutrecht.nl/zuilen-oost/

Team

De teamleden van van De Cirkel zijn betrokken, enthousiast en leergierig. Elke dag werken ze eraan om alle ki...

Vreedzame School

Obs De Cirkel is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen l...

Pedagogisch klimaat

Wij geven niet alleen de Vreedzame school lessen, wij zijn een Vreedzame School, het is een cultuur. Door onz...

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat henuitdaagt en ...

Stichting leerKRACHT

Op de Cirkel werken wij met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Met leerKRACHT werken we samen aan nóg b...

Tevredenheid & waardering

Tevredenheid Op De Cirkel vullen de leerlingen van de groepen 6-7-8 ieder jaar een de vragenlijst in over ...

Kunst en cultuur

Theaterlessen Sinds december 2021 krijgen de groepen 5 iedere dinsdag theaterles van Endry van den Berg. E...

Gezond en fit

Alle kinderen krijgen twee keer per week gymles van de vakleerkracht. Ook in de pauze zetten we sport en spel...

Brede School

Je talent ontdekken doe je bij de Brede School Zuilen! Onze school werkt samen met Wijzer aan de Vecht, de...

Kwaliteitskaarten

Op school werken we volgens bepaalde regels en richtlijnen. Deze regels en richtlijnen leggen wij vast in kwa...

Bestuur SPO Utrecht

Obs De Cirkel is één van de 38 openbare scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SP...

Leerkrachten

...