Tevredenheid & waardering

Tevredenheid

Op De Cirkel vullen de leerlingen van de groepen 6-7-8 ieder jaar een de vragenlijst in over het onderwijs op school. Deze vragen geven aan hoe tevreden de leerlingen zijn met het onderwijs aanbod. De antwoorden geven ons als school zicht op: wat gaat goed en wat kan beter?

Iedere 4 jaar is er een uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, team en ouders.

Op scholen op de kaart leest u de resultaten van de vragenlijsten die het laatst afgenomen zijn onder leerlingen en ouders.

Waardering

De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op alle scholen. Zij doen verschillende onderzoeken en kijken naar de kwaliteit van het onderwijs. Na een onderzoek geven zij vaak een oordeel. De uitkomsten en (eind)oordelen van het inspectiebezoek van april 2024 op De Cirkel kunt u lezen in het inspectierapport. 

Hier vindt u het laatste inspectierapport over onze school.

Team

De teamleden van van De Cirkel zijn betrokken, enthousiast en leergierig. Elke dag werken ze eraan om alle ki...

Vreedzame School

Obs De Cirkel is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen l...

Pedagogisch klimaat

Wij geven niet alleen de Vreedzame school lessen, wij zijn een Vreedzame School, het is een cultuur. Door onz...

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat henuitdaagt en ...

Stichting leerKRACHT

Op de Cirkel werken wij met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Met leerKRACHT werken we samen aan nóg b...

Tevredenheid & waardering

Tevredenheid Op De Cirkel vullen de leerlingen van de groepen 6-7-8 ieder jaar een de vragenlijst in over ...

Kunst en cultuur

Theaterlessen Sinds december 2021 krijgen de groepen 5 iedere dinsdag theaterles van Endry van den Berg. E...

Gezond en fit

Alle kinderen krijgen twee keer per week gymles van de vakleerkracht. Ook in de pauze zetten we sport en spel...

Brede School

Je talent ontdekken doe je bij de Brede School Zuilen! Onze school werkt samen met Wijzer aan de Vecht, de...

Kwaliteitskaarten

Op school werken we volgens bepaalde regels en richtlijnen. Deze regels en richtlijnen leggen wij vast in kwa...

Bestuur SPO Utrecht

Obs De Cirkel is één van de 38 openbare scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SP...

Leerkrachten

...