Klachtenprocedure

Ondanks alle inzet, deskundigheid en goede bedoelingen kan het gebeuren dat ouders ergens niet tevreden over zijn. Zit u ergens mee, heeft u onvrede over iets, heeft u een klacht, bespreek dit altijd eerst rustig met de leerkracht van uw kind. Maak hiervoor een afspraak. De leerkrachten zijn bereid om naar u te luisteren en in bijna alle gevallen wordt er een oplossing gevonden.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u er samen met de leerkracht niet uitkomt. Afhankelijk van de aard van de klacht, zal de leerkracht u verwijzen naar de leerkracht met bouwtaken, IB-er en/of directie. SPO Utrecht hanteert een klachtenprocedure. Deze klachtenregeling vindt u op de website van de SPO Utrecht.

Op onze school is Marieke Sietsma de klachtcontactpersoon. Zij kan de klager kan adviseren op welke wijze er het best met de klacht kan worden omgegaan. Het kan zijn dat de contactpersoon verwijst naar de externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de klachtencommissie. Marieke is bereikbaar via de mail of telefonisch 030 – 244 0498.

Het schoolbestuur heeft een externe vertrouwenspersoon voor ouders en voor personeel benoemd. Onze externe vertrouwenspersoon is Anky Theelen. U kunt de contactgegevens vinden via de website van de SPO.