Aanmelden op school

Als uw kind via het stedelijke aanmeldsysteem bij ons is geplaatst, ontvangen wij daarvan bericht. Zodra wij dit bericht hebben ontvangen, sturen wij u een vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind. Met deze informatie kunnen wij uw kind indelen waarbij we zorgen dat er drie gelijkwaardige kleutergroepen ontstaan.

Drie tot vier maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht voor een eerste kennismaking. U komt met uw kind en u bespreekt hoe het wennen gaat en hoe de eerste schoolweken er uit zien.

Uw kind start officieel bij ons op school vanaf de vierde verjaardag. Als uw kind in de laatste 4 weken voor de start van de zomervakantie 4 jaar wordt, start uw kind na de zomervakantie.

Zindelijkheid
Is uw kind nog niet zindelijk? Dan mag een basisschool uw kind weigeren. In overleg met de huisarts en  de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk zindelijk is, zodat het alsnog kan meedoen op school.

Indien er sprake is van een fysieke en/of verstandelijke handicap zal, in overleg met de ouders, bekeken worden of onze school geschikt is om het kind met succes onderwijs op de Cirkel te laten volgen.

Inschrijven kinderen ouder dan 4 jaar
Voor zij-instromers geldt een andere procedure. Klik hier voor meer informatie over de aannameprocedure.