Ouderbijdrage

Het basisonderwijs wordt volledig vergoed door de overheid. Extra activiteiten die niet bij het gewone lesprogramma horen, zoals schoolreisjes, schoolkamp en andere speciale activiteiten, worden niet door de overheid vergoed. Wij vragen daarom ieder jaar een ouderbijdrage om deze extra activiteiten mogelijk te kunnen maken.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 47,50 per leerling. De de ouders in de Medezeggenschapsraad hebben ingestemd met de hoogte van dit bedrag.

De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Dat betekent dat u zelf beslist of u de ouderbijdrage betaalt. U mag ook meer betalen dan het vastgestelde bedrag. Van het geld dat we ontvangen kunnen we de extra activiteiten organiseren. Alle kinderen mogen altijd met de extra activiteiten meedoen.

Veel extra activiteiten worden door de ouderraad georganiseerd. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Leerkrachten en hulpouders steken er veel van hun eigen tijd in. Zo proberen wij de kosten voor iedereen betaalbaar te houden.
Hieronder ziet u een aantal activiteiten die worden gedaan met behulp van de ouderbijdrage!

• Schoolreisje (busvervoer, entree, eten en drinken)
• Sinterklaasfeest (versieringen, de pakken, cadeautjes, pepernoten, etc.)
• Kerst (versiering van de school, de borrel)
• Koningsspelen (huur van sportvelden, huur van spelletjes)
• Kamp van groep 8 (huur locatie, eten, drinken en activiteiten)
• Musical (diverse kosten)
• Zomerfeest (versiering, hapjes en drankjes en de invulling zoals die dan is)

Als uw kind een U-pas heeft, kunt u de ouderbijdrage betalen middels deze U-pas.