Kunst en cultuur

Theaterlessen

Sinds december 2021 krijgen de groepen 5 iedere dinsdag theaterles van Endry van den Berg. Endry heeft ervaring in het basisonderwijs. Daarvoor heeft zij lange tijd bij War Child gewerkt in verschillende landen. War Child gebruikt creatieve activiteiten om kinderen te ondersteunen. Met de achtergrond in ‘Theatre for Development’ zet Endry theater in als middel. Dat doet ze heel succesvol! Op haar website ImagiN3 leest u meer achtergrondinformatie over de theaterlessen.

Theater en drama activiteiten helpen bij het aanleren van sociale en emotionele vaardigheden. Daarmee vergroot je het vertrouwen in jezelf en de mensen om je heen. En niet te vergeten: het zorgt voor een hoop plezier, creativiteit en positieve energie. Terwijl kinderen spelen en lol hebben met elkaar, leren ze over omgaan met emoties, zich inleven in anderen, luisteren naar elkaar, samenwerken en nadenken over hun eigen gedrag. Dat zijn vaardigheden die je helpen zicht te krijgen op je leerproces. Het helpt kinderen lef te hebben om te leren. Dat vinden we heel belangrijk. En de kinderen hebben veel plezier in de theaterlessen!

Beeldtaal

Taal is een belangrijk middel om te leren. Er zijn veel vormen van taal. Er is geschreven taal, gesproken taal, lichaamstaal. Maar ook met muziek en kunst worden verhalen verteld.
Beelden zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Beelden vertellen al sinds de prehistorie verhalen over hoe we leven. Daarom willen we kinderen meer leren over de invloed van beeldtaal.

Vanaf maart 2022 gaan de groepen 4 t/m 8 aan de slag met lessen over beeldtaal. De kinderen gaan aan de slag met fotografie. De lessen worden gegeven in kleine groepjes. De kinderen gaan foto’s maken en bewerken. Dit (kunst)project komt tot stand vanuit een subsidie. Fotodok gaat de lessen verzorgen. Fotodok is een culturele organisatie die werkt met beelden en fotografie. Klik hier voor meer informatie over Fotodok.

Team

De teamleden van van De Cirkel zijn betrokken, enthousiast en leergierig. Elke dag werken ze eraan om alle ki...

Vreedzame School

Obs De Cirkel is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen l...

Pedagogisch klimaat

Wij geven niet alleen de Vreedzame school lessen, wij zijn een Vreedzame School, het is een cultuur. Door onz...

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat henuitdaagt en ...

Stichting leerKRACHT

Op de Cirkel werken wij met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Met leerKRACHT werken we samen aan nóg b...

Tevredenheid & waardering

Tevredenheid Op De Cirkel vullen de leerlingen van de groepen 6-7-8 ieder jaar een de vragenlijst in over ...

Kunst en cultuur

Theaterlessen Sinds december 2021 krijgen de groepen 5 iedere dinsdag theaterles van Endry van den Berg. E...

Gezond en fit

Alle kinderen krijgen twee keer per week gymles van de vakleerkracht. Ook in de pauze zetten we sport en spel...

Brede School

Je talent ontdekken doe je bij de Brede School Zuilen! Onze school werkt samen met Wijzer aan de Vecht, de...

Kwaliteitskaarten

Op school werken we volgens bepaalde regels en richtlijnen. Deze regels en richtlijnen leggen wij vast in kwa...

Bestuur SPO Utrecht

Obs De Cirkel is één van de 38 openbare scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SP...

Leerkrachten

...