Werken met foutloos rekenen

februari 5, 2022

In februari gaan we op school starten met foutloos rekenen. In de afgelopen jaren zien we dat de rekenprestaties in de groepen 3 goed zijn, maar ieder jaar iets minder worden. Over de gemiddelde rekenresultaten in de groepen 6, 7 en 8 zijn we nu niet tevreden. Dat willen we veranderen. Hiervoor gebruiken we een gedeelte van het extra budget vanuit het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Dit geld krijgen scholen voor het wegwerken van vertragingen en het verbeteren van het onderwijs.

Foutloos reken gaat uit van acht basisvaardigheden die elke wiskundige kent én die elke leerling kan leren. Foutloos rekenen is alleen voor de groepen 6, 7 en 8. Dit schooljaar gaan we hiermee aan de slag met alle kinderen uit 6, 7 en 8. Hoe we foutloos rekenen de komende jaren in gaan zetten, hangt af van deze eerste ervaring. Dat nemen we mee in het plan dat we maken om de gemiddelde rekenresultaten in de hogere groepen te verbeteren.

Meer informatie kunt u vinden op www.foutloosrekenen.nl