Werken met leerKRACHT

november 10, 2021

De komende twee jaar gaan wij werken met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Manon den Hertog en Marieke Sietsma worden opgeleid tot schoolcoach. Samen met Sanne van Gaalen, Petra Gengler en Marja Hamers vormen zij het leerKRACHTteam. Wij worden als team begeleid door een expert coach vanuit Stichting leerKRACHT.

Wat houdt dat nu in?

Met leerKRACHT werken we als team samen aan nóg beter onderwijs. Ons doel is om de kinderen veel kennis aan te leren. Kennis van lezen, taal en rekenen, hoe we met elkaar omgaan, wat er allemaal speelt in onze wereld waaronder ook kunst en cultuur. Dat betekent dat we kinderen een brede basis mee willen geven. Als team willen we deze basisvaardigheden goed vormgeven. Dat is één van onze speerpunten. Dat betekent dat we goed reken, taal- en leesonderwijs geven met aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen, een veilig pedagogisch klimaat creëren, en de betrokkenheid bij het onderwijs willen vergroten door thematisch te werken. Natuurlijk wordt er in de groepen nu al bewust gewerkt aan deze punten.

Vanuit de methodiek van Stichting leerKRACHT, gaan we als team doelen stellen voor kinderen en denken we samen na hoe we die doelen kunnen behalen. Wij gaan zelf meer gericht werken en we denken na over wanneer wij tevreden zijn. Ook werken we hierdoor samen aan één lijn en structuur in de school en zijn we bezig met het verbeteren van vakmanschap. Op de studiedag van 10 november gaan we hiermee starten.

De begeleiding vanuit Stichting leerKRACHT kunnen we betalen met het extra geld vanuit de NPO. Wat we nog meer gaan doen en hoe dat allemaal gaat, kunt u lezen in de volgende nieuwsflitsen.