Werken met homogene en heterogene groepen

mei 21, 2022

In schooljaar 2022 – 2023 gaan we starten met werken in homogene en heterogene groepen. In homogene groepen zitten kinderen in hetzelfde leerjaar. In heterogene groepen zitten kinderen in verschillende leerjaren. Dat doen we vanuit onze visie op onderwijs en op leren:  

  • De kinderen op De Cirkel leren van en met elkaar.
  • Goed onderwijs maak je samen. Iedere leerkracht draagt bij vanuit zijn of haar expertise. Daarom werken leerkrachten veel samen.  

Bij het samenstellen van de groepen hebben we gekeken naar de leerbehoeften en sociale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.  

Homogene groepen (groep 3 en groep 8)  
Leerjaar 3 en 8 zijn specifieke momenten in het leerproces tijdens de basisschoolperiode.

Het leren lezen speelt een grote rol in leerjaar 3. Goed kunnen lezen is een vaardigheid waar we met aandacht aan willen werken. In leerjaar 3 gaan de kinderen meer methodisch werken, maar is er ook nog behoefte om te spelen. Daar willen we ruimte voor hebben.

In leerjaar 8 bereiden de kinderen zich voor op de stap naar het voortgezet onderwijs en nemen de kinderen afscheid van de basisschool.  

Heterogene groepen (groepen 1/2, 4/5 en 6/7) 
Door te werken met heterogene groepen werken zowel de kinderen als de leerkrachten samen om aan ieder kind het beste onderwijs te geven. In heterogene groepen ben je als kind afwisselend jongste of oudste leerling. Als jongste kind ervaar je dat je hulp kunt krijgen. Kinderen die makkelijk leren ervaren dat de leerstof in het hogere leerjaar nog uitdagend is. Als oudste kind help je vaak kinderen. Ook als je niet de beste leerling bent, kun je een ander helpen. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen van kinderen maar ook aan een sociaal klimaat waarbij we elkaar helpen en voor elkaar zorgen. Ieder kind ervaart dat hij/zij trots kan zijn op de inspanning bij het leren. 

In schooljaar 2022-2023 werken we met drie groepen 4/5. Hierbij werken de leerkrachten samen. Sommige lessen (bijvoorbeeld bij het thematisch werken) worden groepsdoorbroken gegeven. De leerkrachten kunnen op deze manier werken vanuit hun eigen kwaliteit. Samenwerken maakt dat ook leerkrachten van en met elkaar leren. Dit draagt bij aan het vakmanschap van leerkrachten en verhoogt het werkplezier. Dat zijn belangrijke aspecten die een positief effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs. En wij willen uw kind zo goed mogelijk onderwijs bieden!