Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij

Het belangrijkste doel voor blok 5 is het bevorderen van participatie en het leveren van een bijdrage aan de gemeenschap. In de klas en in school worden leerlingcommissies gevormd.  

In de lessen leren leerlingen: 

  • elkaar helpen; 
  • het onderscheid tussen helpen en bemoeien; 
  • meehelpen met taken en activiteiten in de klas; 
  • elkaar helpen bij het oplossen van con􀁿icten; 
  • een bijdrage leveren aan de klas en school; 
  • hoe de democratie in elkaar zit. 

Klik hier voor het overzicht van lesaanbod m.b.t. blok 5 in de groepen 1 t/m 8.

Kletskaarten

Bij ieder thema zijn kletskaarten gemaakt. Op de kletskaarten staan vragen waarover in de groep met de kinderen wordt gesproken. Hieronder vindt u de kletskaarten bij blok 5. U kunt met input van deze kaarten ook thuis over dit onderwerp met uw kind praten.

groep 1/2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6