Blok 1: We horen bij elkaar

Dit blok bestaat uit zes lessen met twee vervolgactiviteiten per les. Blok 1 wordt in de eerste drie weken van het schooljaar gegeven vanwege groepsvorming. Het belangrijkste doel voor blok 1 is het stimuleren en oefenen van positief sociaal gedrag en leren om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar, voor de klas en de school (gemeenschapszin).

In de lessen leren de leerlingen:

  • samenwerken en samenspelen, verantwoordelijk omgaan met regels en afspraken;  
  • opstekers geven en ontvangen; 
  • een steentje bijdragen door taken uit te voeren;   
  • elkaar helpen;
  • elkaar aanspreken;    
  • opkomen voor elkaar (bij buitensluiten/plagen/pesten);
  • initiatieven nemen ten bate van de groep en de school.

Klik hier voor het overzicht van lesaanbod m.b.t. blok 1 in de groepen 1 t/m 8.

Kletskaarten

Bij ieder thema zijn kletskaarten gemaakt. Op de kletskaarten staan vragen waarover in de groep met de kinderen wordt gesproken. Hieronder vindt u de kletskaarten bij blok 1. U kunt met input van deze kaarten ook thuis over dit onderwerp met uw kind praten.

groep 1/2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6