Blok 3: We hebben oor voor elkaar

Het belangrijkste doel voor blok 3 is het versterken van communicatieve vaardigheden die nodig zijn om in een groep je mening te formuleren, kritische informatie te kunnen wegen en democratisch overleg te kunnen voeren. 

In de lessen leren leerlingen: 

  • hanteren van gezichtspunten;
  • omgaan met schaamte om voor je mening uit te komen;
  • het verschil tussen gezag en inspraak;
  • het voorbereiden van de groepsvergadering;
  • het leren besluiten nemen;
  • kritisch denken over informatie en door meningen en standpunten te vergelijken;
  • het onderzoeken van het e􀁻ect op het groepsklimaat van misverstanden en stevig je mening uiten;
  • kritisch nadenken over hoe informatie en beeldvorming tot stand komen;
  • het belang van de vrijheid om je mening te mogen uiten en hoe daar mee om te gaan .

Klik hier voor het overzicht van lesaanbod m.b.t. blok 3 in de groepen 1 t/m 8.

Kletskaarten

Bij ieder thema zijn kletskaarten gemaakt. Op de kletskaarten staan vragen waarover in de groep met de kinderen wordt gesproken. Hieronder vindt u de kletskaarten bij blok 3. U kunt met input van deze kaarten ook thuis over dit onderwerp met uw kind praten.

groep 1/2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6