Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Het belangrijkste doel voor blok 4 is gevoelens herkennen, benoemen en daarover met elkaar communiceren. We helpen leerlingen zich in de situatie en daar bij beleefde gevoelens van anderen te verplaatsen.

  • benoemen en herkennen gevoelens; 
  • empathie te versterken; 
  • gevoelens te delen; 
  • om te gaan met boosheid; 
  • gevoel heb je en gedrag is een keuze; 
  • zelfreflectie op eigen gevoelens; 
  • wat sociale pijn inhoudt en de relatie met buitensluiten; 
  • omgaan met grenzen; 
  • verliefd zijn en grenzen hanteren. 

KlikĀ hier voor het overzicht van lesaanbod m.b.t. blok 4 in de groepen 1 t/m 8.

Kletskaarten

Bij ieder thema zijn kletskaarten gemaakt. Op de kletskaarten staan vragen waarover in de groep met de kinderen wordt gesproken. Hieronder vindt u de kletskaarten bij blok 1. U kunt met input van deze kaarten ook thuis over dit onderwerp met uw kind praten.

groep 1/2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6