Blok 6: We zijn allemaal anders

Het belangrijkste doel voor blok 6 is verschillen tussen mensen te leren waarderen, zich in te leven in verschillen en daarvoor open te staan. Kritisch denken over (voor)-oordelen staat hierbij centraal. Leerlingen oriënteren zich op overeenkomsten en verschillen tussen mensen. 

In de lessen leren leerlingen: 

  • onderzoek te doen naar verschillen en overeenkomsten tussen mensen; 
  • dat er verschillen zijn tussen families; 
  • dat er verschillen zijn in uiterlijk, rijkdom, talenten, gewoontes verbonden aan cultuur en geloof; 
  • een open houding aan te nemen ten aanzien van verschillen; 
  • elkaar met respect te bevragen; 
  • nieuwsgierig en kritisch te zijn naar elkaar en verschillen in identiteit. 

Klik hier voor het overzicht van lesaanbod m.b.t. blok 6 in de groepen 1 t/m 8.

Kletskaarten

Bij ieder thema zijn kletskaarten gemaakt. Op de kletskaarten staan vragen waarover in de groep met de kinderen wordt gesproken. Hieronder vindt u de kletskaarten bij blok 6. U kunt met input van deze kaarten ook thuis over dit onderwerp met uw kind praten.

groep 1/2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6